Hoveddel Side topp

Fradragsrammene ytterligere utvidet!

Skattefunn skriver: Kjære SkatteFUNN-bedrifter! 

Takk for en stor og spennende søknadsbunke i 2015! Dere sendte inn 3662 søknader, som er 734 flere enn året før. 

Det er plass til mange flere prosjekter i SkatteFUNN-ordningen, og fra 2016 er fradragsrammene ytterligere utvidet. Det er altså fritt frem for alle som har nye idéer!

Så minner vi om at de som har et pågående SkatteFUNN-prosjekt, eller ett som ble avsluttet i 2015, må sende rapport innen 1. mars.

Tilbake til innsending av skjema

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn