Hoveddel Side topp

Skattefunn – Hvorfor søker ikke flere?

Mange tror at Skattefunn er en ordning med et trangt nåløye. Ord som «forskning» og «F.O.U» skremmer mange bedrifter. På denne siden skal vi prøve å rette opp dette skjeve inntrykket og vise hva som skal til for å ha krav på midler fra Skattefunn.

Skattefunn-ordningen er myntet på selskaper som ønsker å utvikle seg. Altså, selskaper som har utgifter til utvikling kan søke støtte. Det er viktig å nevne at ordningen er satt i system av det offentlige for å bidra til utvikling av Norske bedrifter. I tillegg er det viktig å få med at dette er midler man har KRAV på om man er innenfor «Skattefunn-rammene». 

«Utvikling» er et bredt begrep i denne sammenhengen. Det er mange måter å utvikle bedriften sin på, og akkurat det underbygger argumentene for at flere selskaper bør søke om SkatteFUNN-midler. Vi har sett at alt fra skismørere til bunaddesignere og store teknologiselskaper har mottatt SkatteFUNN-støtte. 

Det største hinderet for å kreve SkatteFUNN-midler er: Utviklingen skal ikke bære preg av bedriftens daglige drift. Her følger 3 punkter som MÅ være på plass for å fylle kravene:

1. Selskapet MÅ være skattepliktig til Norge

2. Utviklingen skal IKKE bære preg av daglig drift

3. Selskapet må ha et mål om å utvikle en ny eller forbedred tjeneste, produkt eller prosess.

Om selskapet ditt kan huke av på disse tre punktene, er det en stor sjanse for at SkatteFUNN vil bidra med støtte. Og de vil bidra med mye. Opptil 20% av de totale kostandene som går til utviklingen blir dekket av Skattefunn. 

Skattefunn skriver «Det kom inn 2.928 søknader i 2014, og ordningen hadde samme år 4.821 aktive prosjekter med samlede budsjetterte prosjektkostnader på̊ 16,2 milliarder kr. Det er et potensial for flere bedrifter til å benytte Skattefunn, og for å nå flere bedrifter med budskapet om SkatteFUNN, har Forskningsrådet trappet opp sitt kommunikasjonsarbeid»

 

Tilbake til utfylling av skjema

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn