Hoveddel Side topp

Kraftig vekst for SkatteFUNN i 2015

Nye tall fra Forskningsrådet viser at 5800 prosjekter fikk støtte fra SkatteFUNN-ordningen i 2015

Dette er en kraftig vekst fra 2014, og det viser at flere selskaper kan dra nytte av denne ordningen. Hele 3,5 milliarder ble gitt totalt i skatteletter til norske bedrifter gjennom SkatteFUNN-ordningen i 2015. 

Oslo og Rogaland topper listen over antall aktive SkatteFUNN-prosjekter for 2015.

 

 

 

Kilde: NTBinfo

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn