Hoveddel Side topp

Husk fristen for rapportering

Visste du at 1 mars er fristen for den årlige rapporteringen av ditt Skattefunn-prosjekt? Om du har et aktivt prosjekt må du notere deg denne datoen.

Alle selskaper med et pågående Skattefunnprosjekt må levere sluttrapporten senest 1. mars. Året etter godkjent Skattefunnfinanisering skal det leveres rapport. Om du har et prosjekt som går over flere år, skal det leveres rapport for hvert år. Fristen er som tidligere nevnt, 1 mars. Sluttrapporten skal dekke hele prosjektperioden, og oppsummere hvilke aktiviteter som er gjennomført, hvilke mål bedriften har nådd og hva som gjenstår av prosjektet. 

Om du har spørsmål kan du kontakte oss her

Merit Softfunding

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn