Skattefunn2 Hoveddel Side topp

Hva er Skattefunn?

Norske selskaper som har utgifter til utvikling av nye eller forbedrede tjenester, produkter eller prosesser, eller som planlegger å starte slike prosesser, kan ha krav på midler fra Skattefunn. Så lenge selskapet skatter til Norge kan du søke om støtte.  

Hvor mye støtte får jeg fra Skattefunn?

Selskapet får dekket opp til 20% av kostnadene. Dersom et selskap for eksempel har utgifter på 10.000.000 kr vil skattefradraget komme på 2.000.000 kr. Om selskapet ikke er i skatteposisjon det gjeldende året, vil pengene bli utbetalt direkte til selskapet ved skatteoppgjøret. 

Hvem kan søke Skattefunn?

Alle selskaper som er skattepliktige til Norge kan søke om støtte fra Skattefunn.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn